TO THE MAIN PAGE

ARTISTS TRADE UNION OF RUSSIA

 

The UNITED REGISTER

of the PROFESSIONAL ARTISTS

of the Russian Empire, the USSR, Russian emigration,

Russian Federation and the republics of former Soviet Union

(XVIIIXXI centuries)

 

W

Wachtel Wilhelm / 1875-1942 / 2D

Wächter Georg Christoph / 27.10.1729-abt. 1789 / 3D

Wächter Johann Georg / 08.02.1724-1797(1800) / 3D

Wacker Nicolas / 19.12.1897-13.04.1987 / 2D

Wäkevä Alexander / 1870-1952 / 3D

Wäkevä Stephen / 1833-1910 / 3D

Wakhévitch Georges / 18.08.1907-11.02.1984 / 2D

Waliszewski Zygmunt / 1897-1936 / 2D

Walker James / 1748-after 1808 / 2D

Warun-Sekret Eugen von / 05.08.1896-1963 / 2D

Weibel Peter / 05.03.1944-01.03.2023 / 2-4D

Weingart Joachim / 1895-1942 / 2D

Weissberg Leon / 1894-1943 / 2D

Weizenberg August Ludwig / 06.04.1837-22.11.1921 / 2D

Weloński Pius / 16.10.1849-22.10.1931 / 3D

Welté Christian Gottlieb / 03.12.1745(49)-17.12.1792 / 2D

Werefkin Marianne von (Verevkina Marianna (Mariamna) Vladimirovna) / 10.09.1860-06.02.1938 / 2D

Wiegand Charmion von / 1896-1983 / 2D

Wiege Johann Karl / 1731-16.10.1789 / 2D

Wierusz-Kowalski Alfred / 11.10.1849-16.02.1915 / 2D

Wigström Henrik Immanuel / 02.10.1862-14.03.1923 / 3D

Wiiralt (Viiralt) Eduard / 20.03.1898-08.01.1954 / 2D

Wikström Emil / 13.04.1864-26.09.1942 / 3D

Winans Walter W. / 05.04.1852-12.08.1920 / 3D

Winner Tolleck / 30.07.1959 / 3D

Winter Andrew / 07.04.1892-27.10.1958 / 2D

Winterowski (Wintorowski) Leonard / 05.11.1875-09.05.1927 / 2D

Witkiewicz Stanisław / 08.05.1851-05.09.1915 / 2D

Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) / 24.02.1885-18.09.1939 / 2D

Wittig Edward / 20(22).09.1879-03.03.1941 / 3D

Wiwulski Antoni / 20.02.1887-10.01.1919 / 3D

Wojniakowski Kazimierz / 1771(72)-1812 / 2D

Wojtkiewicz Witold / 29.12.1879-14.06.1909 / 2D

Wolmark Alfred / 28.12.1877-06.01.1961 / 2D

Wright Magnus von / 13.06.1805-05.07.1868 / 2D

Wright Thomas / 1792-1849 / 2D

Wyczółkowski Leon / 11.04.1852-27.12.1936 / 2D

Wygrzywalski Feliks Michał / 20.11.1875-05.09.1944 / 2D

Wysocki Włodzimierz / 1846-11.08.1894 / 2D

 

 

 

 

 

 

to the main page

Artists Trade union of Russia. All rights reserved.